Privaatsuspoliitika

1.1 KES ME OLEME

Oleme Ewopharma OÜ, Ewopharma kontserni liige. Meie aadress on Ewopharma OÜ, Järve 2-310, 11314 Tallinn, Eesti. Kui teid pole teisiti informeeritud, on teie isikuandmete vastutav töötleja Ewopharma OÜ, kes ühtlasi tagab teie andmete kaitse. Ewopharma kontserni peakontor asub Schaffhausenis, Šveitsis.

Meie kontaktandmed on järgmised:

E-post: gdpr@ewopharma.ee

Telefon: +372 600 4440

Andmekaitsespetsialist: Paula Tani

Andmekaitsespetsialisti e-post: p.tani@ewopharma.ee

Andmekaitseosakonna üldine e-post: dataprivacy@remove-this.ewopharma.com

1.2 MILLISEID ANDMEID ME KOGUME JA KASUTAME

1

Otsene teave teilt

Kogume teie poolt vabatahtlikult edastatud isiklikke andmeid, sh registreerimised, taotlused, küsitlused, päringud ja ostud. Andmed võivad sisaldada teie nime, kontaktandmeid, terviseandmeid, kindlustust ja kampaaniate või patsientide abiprogrammide käigus edastatud finantsandmeid. Tervishoiutöötajad võivad jagada ka teavet oma erialade ja sidemete kohta.

2

Teave, mida kogume automaatselt

Kui kasutate meie veebisaiti, kogume meie ja meie kolmandast osapoolest lepingupartnerid automaatselt teavet. Kogutav teave sisaldab  teie brauseri tüüpi, operatsioonisüsteemi, vaadatud veebilehti, klõpsatud linke, IP-aadressi, külastuse kestust ja viitavat URL-i, mis tõi teid meie veebisaidile. Meie kolmandad osapooled võivad kasutada neid tehnoloogiaid andmete kogumiseks teie internetikasutuse kohta. Lisateabe saamiseks vaadake jaotisi Küpsised & kolmandate osapoolte veebilehed.

 

3

Teave, mida kogume teistest allikatest

Me võime aeg-ajalt täiendada teie isiklikke andmeid, kombineerides neid teabega välistest allikatest, nagu avalikud andmebaasid, sotsiaalmeedia platvormid ja muud kolmandad osapooled. See võimaldab meil kontrollida kontakt- või finantsandmeid, kontrollida tervishoiutöötaja litsentsi kehtivust või saada ülevaadet teie huvialadest, sobitades demograafilist teavet teie esitatud andmetega.

 

 

1.3 MIKS ME TEIE ISIKUANDMEID KOGUME

Järgnevalt on esitatud mittetäielik loetelu teie andmeid kogumise või töötlemise eesmärkidest.

1

Teie päringutele vastamiseks;

2

meie teeninduse taseme ja suhtluse sisu parandamiseks;

3

teile nõuannete, kasuliku teabe, tooteuudiste ja värskenduste pakkumiseks;

4

teie teavitamiseks meie uutest toodetest ja teenustest või teie arvamuse küsimiseks;

5

teie tööle kandideerimise avalduse kaalumiseks;

6

meie enda halduslikel ja kvaliteedi tagamise eesmärkidel; ja

7

muudel eesmärkidel, mis võivad olla täpsustatud sellel veebisaidil.

8

IP-aadress

 

1.4 PIIRIÜLESED ÜLEKANDED JA TEABE AVALIKUSTAMINE

Teatud olukordades tuleb Ewopharma OÜ-l teie isikuandmeid edastada riiki, mis pakub teie riigiga võrreldes teistsugust kaitsetaset. Sellisel juhul võtab Ewopharma OÜ kasutusele vajalikud meetmed, et tagada piisav andmete kaitse vastavalt kehtivale andmekaitseseadusele. Ewopharma OÜ käsitleb teie isikuandmeid alati kooskõlas käesoleva privaatsusteatisega, olenemata sellest, kus teie isikuandmeid hoitakse või vaadatakse.

Ettevõtete vahelised ülekanded: me võime teha oma äritegevusega seotud ettevõtete vahelisi ülekandeid.

Teenusepakkujad:me võime edastada isikuandmeid kolmandatest osapooltest teenusepakkujatele, kes aitavad meid meie äritegevuses. Sellistel kolmandatel osapooltel lubatakse kasutada isikuandmeid ainult oma tööfunktsioonide täitmiseks. Sellised teenusepakkujad on näiteks IT-teenuse pakkujad, tugiteenuse pakkujad ja palgaarvestajad.

Seadusega nõutud andmed: samuti võime avaldada andmeid, kui seda nõuab seadus ravimiohutuse järelevalve eesmärgil või kohtu määruse või valitsuse palve täitmiseks.

Koondandmed:me võime avaldada kolmandatele osapooltele ka andmeid, mis ei ole tuvastatavad, mis tahes eesmärgil, kui seda lubab kehtiv seadus.

1.5 TEIE ÕIGUSED

Teil on õigus igal ajal oma isikuandmeid ja eelistusi uuendada. Teil on õigus nõuda koopiat mis tahes teie isikuandmetest ja samuti on teil andmete ülekandmise õigus.

Teil on õigus nõuda, et teie isikuandmed meie süsteemist kustutataks. Kui teie isikuandmeid hoitakse nõusoleku alusel, saate nõusoleku tagasi võtta, saates e-kirja nõusolekuvormil märgitud kontaktisikule.

Teil on õigus nõuda töötlemise piiramist või keelamist teatud olukordades. Seda hinnatakse juhtumipõhiselt. Palun saatke e-kiri aadressile dataprivacy@remove-this.ewopharma.com, misjärel aidatakse teil õige  üksuse või isiku poole pöörduda.

Palun pange tähele, et mõned ülaltoodud õigustest on piiratud kehtiva andmekaitseseadusega ja meil on õigus koguda, töödelda ja hoida teie isikuandmeid oma juriidiliste kohustuste täitmiseks (näiteks andmeid kõrvaltoimete kohta). Me võime enne teie taotlusele vastamist nõuda teilt täiendava teabe esitamist teie isiku tuvastamiseks.

1.6 SÄILITAMISE PERIOOD

Hoiame teie isikuandmeid seni, kuni see on vajalik eesmärkide täitmiseks, milleks andmed koguti, nagu on kirjeldatud käesolevas privaatsuspoliitikas. Andmete säilitamise periood põhineb (i) meie jätkuval suhtlusel teiega ning veebisaidi kasutamisel, (ii) õiguslikel kohustustel või (iii) meie õiguslike seisukohtadega seotud kaalutlustel, nagu veebisaidi kasutustingimuste täitmine (kui see on kohaldatav), aegumistähtaegadest kinnipidamine või kohtuvaidluste või reguleerivate asutuste läbi viidavate uurimiste juhtimine ja (iv) meie sise-eeskirjadel.

1.7 ISIKUANDMETE MITTEAVALDAMISE TAGAJÄRJED

Ewopharma OÜ ei nõua teilt mingeid isikuandmeid, mis pole meie arvamuse kohaselt absoluutselt vajalikud. Seega, kui keeldute andmete esitamisest, ei pruugi meil olla võimalik teiega suhelda. Seda käsitletakse iga juhtumi puhul eraldi.

1.8 TURVALISUS

Astume mõistlikke samme selleks, et kaitsta teie isikuandmeid füüsiliste ja/või elektrooniliste turvameetmete abil, mis vastavad isikuandmete tundlikkuse astmele.

Kuigi oleme kehtestanud turvameetmed, ei saa me garanteerida teie poolt e-posti või interneti kaudu esitatud teabe turvalisust. Isikuandmete edastamine selliste võrkude kaudu toimub teie omal vastutusel, kuna interneti kaudu edastamine ei ole kunagi 100% turvaline ega veatu. Teil tuleb hoolikalt kaaluda, millist teavet te meile e-posti teel saadate või meie veebisaitidel postitate.

1.9 KOLMANDATE OSAPOOLTE VEEBISAIDID

Teil on võimalik meie veebisaidi kaudu pääseda ligi teatud kolmandate osapoolte veebisaitidele ja teenustele. Ewopharma ei vastuta teiste veebisaitide privaatsuspoliitikate ega tavade eest. Nende privaatsuspoliitika kohta lisateabe saamiseks uurige vastavaid veebisaite.

Näiteks on meil Facebooki leht, mis on seotud mõnede meie toodetega. Kui jagate Facebookiga teavet, reguleeritakse seda nende privaatsuspoliitikaga. Lisaks võib sotsiaalmeedia platvorm ka meiega teavet jagada, sealhulgas detaile teie veebisaidi külastuse kohta nende lehtedel. Teil on võimalik oma Facebooki privaatsusseadeid muuta.

1.10 KÜPSISED

Küpsised on väikesed tekstifailid, mida veebisaidid, mida külastate, paigutavad teie arvutisse. Neid kasutatakse laialdaselt veebisaitide toimimise või tõhusama toimimise tagamiseks, aga ka selleks, et saidi omanikele teavet anda. Kasutame oma veebisaidil küpsiseid teie nõusolekul, välja arvatud hädavajalikud küpsised põhifunktsionaalsuse tagamiseks, nagu kohaldatav seadus nõuab.

Kuidas ma saan oma küpsiste seadeid muuta?

Enamik veebilehitsejaid võimaldab veebilehitseja seadete kaudu teatud kontrolli suurema osa küpsiste üle. Lisateabe saamiseks küpsiste kohta, sh selle kohta, kuidas näha, millised küpsised on seatud ning kuidas neid hallata ja kustutada, külastage veebisaiti About Cookies.

Meie veebisait kasutab ka Google Analyticsit. Et keelata teie jälgimine Google Analyticsi poolt, otsige veebist "Google Analytics Opt-Out Browser Add-on" ja järgige juhiseid.

Lisateabe saamiseks klõpsake küpsiste poliitikale (Cookies Policy) küpsiste (Cookies) bänneril.

1.11 KAEBUSE ESITAMISE ÕIGUS

Kui tunnete, et teie õigusi ei ole õiglaselt või piisavalt käsitletud, on teil õigus esitada kaebus andmekaitse järelevalveasutusele.

Info teie kohaliku andmekaitse järelevalveasutuse kohta leiate siit: https://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm.

1.12 MUUDATUSED MEIE PRIVAATSUSTEATISES

Märkus: käesolevat privaatsusteatist vaadatakse perioodiliselt üle ja seda võidakse vajadusel uuendada, et tagada selle vastavus kehtivatele andmekaitse seadustele. Palun tutvuge meie veebisaidil www.ewopharma.ee viimase versiooniga.